Image
Netzwerktreffen in Breslau

Zetkanje we Wrócławju

Cyle w zmysle europskeje městoweje mysl Zhorjelc / Zgorzelec su so 15. meje 2024 w zwjazowanskim běrowje Swobodneho stata Sakskeje zastupjerjo hospodarstwa, politiki a kubłanja zešli. Załožerski direktor prof.

Image
bild

Kak James Webb Space Telescope naš uniwersum dekoděruje - Günther Hasinger jako hósć w Senckenbergskim muzeju w Zhorjelcu

Wječor 8 septembra 2023 je Günther Hasinger, designowany załožerski direktor DZA, ja hósć w Senckenbergskim muzeju w Zhorjelcu, hdźež budźe na, zhromadnje z hwězdnymi přećelemi Zhorjelca, organizowanym zarjadowanju wo James Webb Space Teleskopje r