Štó steji za DZA?

Tuta próstwa je zhromadna iniciatiwa němskeje astronomije a fyziki astrodźělčkow z přećom, załožić narodny centrum za astrofyzikaliske slědźenje, wuwiwanje technologijow a digitalizaciju, we wuchodźe Němskeje, we Łužicy.

Zapodawarjo próstwy su wuznamni wědomostnicy, podpěrani přez wulke němske wědomostne organizacije. Wodźaca móc a designowany załoženski direktor DZA je wědomostny direktor Europskeje swětnišćoweje organizacije ESA Günther Hasinger.

Astrofyzika wjaza wšu modernu technologiju z kreatiwitu brilantnych hłowow. 

 

Agěrujemy w šěroko postajenych syćach. Nacionalne a mjezynarodne splećenje přez syć njetrjebamy natwarić, přinjesemy ju sobu. 

Image
DZA partner in conversation at the site of the test drilling

Partnerojo a podpěraćeljo

Ideja DZA so wot mnohich slědźenskich zarjadnišćow, uniwersitow a partnerow regiona podpěruje. Hižo wot konceptoweje fazy sem je aktiwna administratiwna přirada, kotrejž mjez druhim zastupjerki a zastupjerjo wulkich slědźenskich zwjazkow (Helmholtz-zhomadźenstwo, Leibnizowa towaršnosć, Fraunhoferowa towaršnosć, towaršnosć Maxa Plancka) a rektorka Techniskeje uniwersity Drježdźany přisłušeja, kaž tež wědomostna přirada.

“Wjeselimy so, zo je DZA Technisku uniwersitu Drježdźany jako nošerku za projekt w fazy natwara wuzwolił a připrajimy wšitku, za wuspěšne přihotowanje załoženja trěbnu podpěru.”
prof. dr. Ursula Staudinger, rektorka Techniskeje uniwersity Drježdźany

Mjezynarodnje dźěła DZA wusko hromadźe z wulkimi astronomiskimi organizacijemi – mjez druhim z European Southern Observatory (ESO), Europskej swětnišćowej organizaciju (ESA), wulko obserwatorijom Square Kilometre Array (SKA) a europskej iniciatiwu za twar Einsteinoweho teleskopa. Wo wobdźělenjach na wulkoprojektach, kotrež su jenož w mjezynarodnej kooperaciji móžne, wobsteji hižo nětko wobšěrna syć z mnohimi partnerami zwonka uniwersitnych a uniwersitnych astronomiskich slědźenjow na swěće. Mjezynarodne zhromadne dźěło je takrjec DNA centruma. 

Image
Illustration zur Multimessenger-Astronomie
“Wjeselimy so na to, hromadźe ze centrumom dźěłać směć a zhromadnje potajnstwa swětnišća wotkrywać a zrozumić.”
Prof. Phil Diamond, Director General SKA Observatory

Zwisk do towaršnosće, k čłowjekam na městnje, je nam wažny. Zepěramy so na zhromadne dźěło z wokrjesami, městami, gmejnami, šulemi, industriju a wikowanskimi komorami a towarstwami regiona. Wuske zwiski wobsteja hižo k třěšnemu zwjazkej serbskich towarstwow, k Domowinje, kotraž našu próstwu podpěruje. DZA jako mjezynarodna swětłownja z wulkej syću zawěsće wjele čłowjekow přićahuje. Poskićamy wuběrne slědźenske programy, atraktiwne a wěste dźěłowe městna we mnohich wobłukach, kładźemy wažnosć na kubłanje a wotewzamy čłowjekow tam, hdźež tučasnje steja.

Image
Schulbesuch im Vakuumlabor

Syć za wuwiće technologijow a industriju

DZA je w minjenych měsacach tež na polu wuwića technologijow wulku syć z partnerami natwarił – wot slědźenskich srjedźišćow zwonka uniwersitow a małych inženjerskich běrowow hač k najwjetšim zhotowjerjam chipow w Drježdźanach. Přez 80 procentow předewzaćow we wobłuku industrijoweje syće DZA słuša k skupinje małych a srjedźnych předewzaćow (KMU). Tute předewzaća su zwólniwe, swoje kompetency do dźěła DZA zapřijeć. A wone chcedźa so wuraznje wužadanjam astrofyziki, kotrež jich aktualny know-how přesahuja, stajić.

Partnerojo w industriji (PDF)    Partnerojo w transferu (PDF)     Slědźenske srjedźišća (PDF)

My smy koncept zapodali

Image
Prof. Dr. Günther Hasinger

Prof. Dr. Günther Hasinger

Direktor für Wissenschaft, Europäische Weltraumorganisation (ESA), Leiter des Europäischen Zentrums für Weltraumastronomie (ESAC), Madrid

Image
Prof. Dr. Michèle Heurs

Prof. Dr. Michéle Heurs

Professorin für Gravitationsphysik, Leibniz Universität Hannover & Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut)

Image
Prof. Dr. Hermann Heßling

Prof. Dr. Hermann Heßling

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Vorsitzender des Vereins für datenintensive Radioastronomie (VdR) e.V.

Image
Prof. Dr. Michael Kramer

Prof. Dr. Michael Kramer

Direktor am Max-Planck-Institut für Radioastronomie, Präsident der Astronomischen Gesellschaft

Image
Prof. Dr. Christian Stegmann

Prof. Dr. Christian Stegmann

Direktor für Astroteilchenphysik, Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Leiter des Standorts Zeuthen

Image
Prof. Dr. Matthias Steinmetz

Prof. Dr. Matthias Steinmetz

Sprecher des Vorstandes, Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam

Image
Prof. Dr. Wolfgang Nagel

Prof. Dr. Wolfgang E. Nagel

Direktor des Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen, Technische Universität Dresden

Image
Prof. Dr. Stefan Wagner

Prof. Dr. Stefan Wagner

Landessternwarte Heidelberg und Professor am Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg

projektowy běrow

kontaktowe daty:
kontakt@dzastro.de
telefon: +49 33762 7-7434

 • Katharina Henjes-Kunst, projektowy nawod + točenje DZA, DESY

 • Ulrike Behrens, komunikacija DZA, DESY

 • Prof. Dr. Jürgen Besold, transfer & inowacije DZA

 • Dr. Sabine Brock, transfer & inowacije DZA, DESY

 • Dr. Maria Haupt, natura DZA, DESY
 • Dr. Hans-Rainer Klöckner, astrofyzika a wědomosć datow DZA, MPIfR

 • Katrin Varschen, sekretariat DZA, DESY

wědomostna přirada

 • Prof. Dr. Daniel Bemmerer, skupinski nawoda nuklearna astrofyzika, techniski direktor pospěšaka w Felsenkeller, HZDR
 • Prof. Dr. Ralf-Jürgen Dettmar, astronomiski institut, Ruhr-Universität Bochum
 • Prof. Dr. Jochen Liske, fakulta za matematiku, informatiku a přirodowědy, hwězdarnja Hamburg
 • Prof. Dr. Ralph Engel, nawoda instituta za  Astroteilchenphysik, KIT
 • Prof. Dr. Stefan Funk, fyzikaliski institut, Friedrich-Alexander-Universität
 • Prof. Dr. Sami Solanki, direktor při Max-Planck-Instituće za Sonnensystemforschung
 • Prof. Dr. Achim Stahl, nawoda fysikaliski institut, uniwersita RWTH Aachen
 • Prof. Dr. Uli Katz, fyzikaliski institut, Friedrich-Alexander-Universität
 • Prof. Dr. Stefanie Walch-Gassner, fyzikaliski institut, Universität Köln

administratiwna přirada

 • Dr. Bettina Böhm, Generalsekretärin der Leibniz-Gemeinschaft
 • Prof. Dr. Heike Graßmann, Administrative Vorständin MDC
 • Dr. Andreas Handschuh, Kanzler Technische Universität Dresden
 • Prof. Dr. Alexander Kurz, Vorstand für Personal, Recht und Verwertung, Fraunhofer Gesellschaft
 • Sigurd Lettow, ehemaliger Direktor Administration & allgemeine Infrastruktur, CERN
 • Prof. Dr. Josef Puchta, ehemaliger kaufmännischer Vorstand des DKFZ
 • Dr. Catharina Sasse, Referatsleiterin Strukturentwicklung, Forschungsrecht und Forschungsethik, Zuwendungsrecht der Max-Planck-Gesellschaft
 • Prof. Dr. Ursula Staudinger, Rektorin Technische Universität Dresden
 • Dr. Markus Zirkel, Direktor Recht und Compliance, Fraunhofer-Gesellschaft