DZA a Nikhef: Kooperaciske dojednanje podpisane.

DZA Nikhef Kooperation

Astrocentrum Łužica (DZA) a Nikhef (Nižozemska) budźetaj we wobłuku wědomostneho slědźenja za Einsteinowy teleskop hromadźe dźěłać. Zaměr je, woběmaj institutomaj wodźacu poziciju při wuwiću wědomostnych instrumentow za Einsteinowy teleskop wutwarić. Partnerojo maja wotpohlad, sej zhromadne namjety za nowe projekty zdźěłać a so při wědomostnych dźěłach wothłosować.

Modality zhromadneho dźěła wobrěča so w blišim přichodźe. Natwarjejo na wuspěch projektow DZA a Nikhef móža so dalše europske instituty přizamknyć. Tute wozjewjenje wotpohlada je njewotwisne wot požadanjow městnow za Einsteinowy teleskop.

Podpisanje wozjewjenja wotpohlada wotmě so dźensa w Mnichowje we wobłuku zetkanja k Einsteinowemu teleskopej na stejnišću prowincy Limburg (NL) na mjezynarodnych wikach Expo Real. Za DZA podpisa prof. Günther Hasinger, designěrowany załožerski direktor a dawar idejow DZA. Za Nikhef podpisa prof. Stan Bentvelsen. Stan Bentvelsen je direktor Nikhefa a wědomostny nawoda Einstein Telescope EMR projektowych běrowow.

« zurück zu den News